Pages

Thursday, 24 November 2011

ARCA

  • Seni arca merupakan panghasilan seni yang bersifat tiga dimensi.Seni arca merupakan hasil karya yang boleh diamati dalam ruang realiti atau ruang sebenar.
  • Arca wujud di antara pemerhati dengan ruang realiti.
  • Arca boleh diamati pada ruang 360 darjah,contohnya pada bahagian hadapan ,atas dan dalam.
  • Arca terdiri daripada 2 jenis iaitu :
  1. Arca berfungsi  :  hasil seni yang berbentuk tiga dimensi yang dapat digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu.Penghasilannya menekankan kepada fungsi atau kegunaan sesuatu.Contohnya ialah labu sayung untuk mengisi air,tugu negara sebagai peringatan,batu nesan untuk menanda kubur dan keris untuk senjata atau upacara ritual.

Contoh arca berfungsi :    2.  Arca estetika : penghasilan arca estetika menekankan aspek keindahan dan
       menyampaikan sesuatu mesej kepada audien seni.Biasanya arca astetika 
       diletakkan di di galeri atau tempat yang sesuai atau mudah dilihat audiens.
       Contohnya,di tempat awam seoerti di taman atau laman tertentu.


Sumber:Dipetik dari buku Ace Ahead

No comments:

Post a Comment